De groep van 23 kinderen, juf en tolk is verdeeld over de gastgezinnen. De informatie over het kind was minimaal. Geprobeerd is om een juiste match te maken tussen het gastgezin en de gast. Leden van het gastgezin gaan in de weken voorafgaande aan de komst van de groep naar Russische les en worden voorzien van veel informatie rondom het project.