Annemarie van Rij en Rene Verschuur hebben het bestuur versterkt na het vertrek van Pim Teeuwisse (voorzitter) en Edwin Bruijnes (penningmeester). Marianne Bosch heeft besloten om te stoppen met haar bestuurstaken. Als bestuut beraden we ons op het wel of niet invullen van deze opengevallen plek.