[put_wpgm id=4]

De groep van 21 kinderen, juf en tolk zijn met de bus voor een verblijf van 8 weken in gastgezinnen in Alphen aan den Rijn e.o. geweest. De kinderen kwamen van de basisscholen in de dorpen Rog (por) en Ptich (Птичь). Deze dorpen liggen in de Pertrikov (Петрыкаўскі) regio in de Gomel Oblast ongeveer 180 km verwijderd van de kerncentrale in Tsjernobyl.

De 3-daagse busreis Wit-Rusland-Alphen aan den Rin v.v. is onder leiding van begeleiders vanuit de Stichting voorspoedig verlopen.

Voor dit project waren er weer voldoende gastgezinnen bereid gevonden.

Basisschool ‘Het Baken’ bood onderdak voor een leslokaal gedurende de 8 weken. Het activiteitenprogramma,  waaronder een diner, excursies naar Amsterdam en Blijdorp, voetbal, korfbal, zwemmen en knutselen, kon door bijdragen van derden en hulp van vrijwilligers geheel doorgang vinden. Door giften van particulieren, bedrijven, scholen en stichtingen werd voldoende financiële middelen verkregen om dit project succesvol te maken.

Ptich (Пціч)

Ptich (Пціч) is een middelgroot dorp gelegen aan de spoorlijn Kalinkavichy-Zytkavichy. In het dorp staat een grote staalfabriek gelegen aan de gelijknamige rivier die een uitloper is van de rivier de Pripjat (Припять).

Het dorp bestaat uit verschillende gedeelten: een wijk met stenen huien, bescheiden hoogbouw (aangesloten op stromend water en riool) en een wijk met vooral bescheiden houten huizen met zandpaden veelal aangewezen op waterput en buitentoilet. Er zijn winkels aanwezig voor de dageljkse boodschappen.

De school is een standaard schoolgebouw; tot het beroepsonderwijs kunnen de kinderen hier terecht. Kenmerkend is de houtzagerij naast de school waar het hout opgestapeld ligt voor het verwarmen van het schoolgebouw en de huizen.

Rog (Por)

Rog (Poг) is een heel klein langgerekt dorp midden op het platteland, waar slechts 1 klein winkeltje is voor de dagelijkse boodschappen. Er wonen slechts een paar honderd mensen. De nabijgelegen kolchoz is de belangrijkste werkgever voor de inwoners.
De meeste huizen zijn van hout. Stromend water en riolering is niet of nauwelijks aanwezig.

De basisschool is heel erg klein (2 lokalen) en is een voormalig woonhuis die tot school is verbouwd. Kinderen tot en met de onderbouw kunnen er terecht, Daarna gaan zij naar de school in Ptich.

Inmiddels is de school vanwege gebrek aan aanwas van kinderen gesloten (2009)

Verslagen

[gview file=”http://tsjernobyl-alphen.nl/wp-content/uploads/2016/03/Verslag_Terugbrengen_2008.pdf”]