Project 2012: Buda-Ljushevskaja en Bronnitsa

Een groep van 23 kinderen en 2 juffen kwamen voornamelijk uit de dorpen Buda-Lushevskaja (Буда Люшевская) Bronnitsa (Бронница) en Lipinici (Ліпініч) gelegen in de Buda-Kashelowa regio in de Oblast Gomel. Als extra juf ging de directrice van de school uit Buda-Ljushevskaja mee naar Nederland.

Voor de eerste keer is gebruik gemaakt van diensten van Hope For The Future uit Minsk voor het regelen van de noodzakelijke formaliteiten. Hope for The Future leverde ook de tolk. Ook werd voor de eerste keer gebruik gemaakt van het reizen per vliegtuig. De reistijd werd enorm bekort. Financieel lag het gelijk met de busreis en voor de kinderen was het een ‘once in a lifetime experience’

Het project was succesvol. Basisschool ‘Het Nieuwe Ambacht’ bood onderdak voor het volgen van het Russische onderwijs. Voor bijna alle nieuwe gastouders lag de ervaring boven verwachting. De kinderen, juffen en tolk waren ook erg enthousiast over het verblijf.

Financieel werd voldoende middelen gegenereerd, Hierdoor kon de gehele activiteitenkalender doorgang vinden.

Buda-Ljushevskaja (Буда-Люшевская)

Buda-Lushevskaja (Буда-Люшевская) is een klein dorp met een paar honderd inwoners. Het dorp heeft miniale voorzieningen voor het dagelijks onderhoud. Er staat een typische Russische school die door minimale financiele steun uit Minsk achterstallig onderhoud heeft. De directrice en haar man onderhouden met eigen middelen eigenhandig zoveel mogelijk de school.

De directrice is een voornaam persoon in het dorp en zeer betrokken bij het welzijn van de kinderen en families. Het is daardoor ws te verklaren dat bij de samenstelling van de groep kinderen ook kinderen uit dorpen ver buiten Buda-Ljushevskaja kwamen; Uza (Уза), Kommunar (Коммунар) en Buda-Kashelowa (Буда-Кашалёва).

Bronnitsa (Бронница)

Bronnitsa (Бронница) en Lipinicy (Ліпінічы) zijn kleine dorpen die tegen elkaar aan liggen. De voorzieningen voor dagelijks levensonderhoud zijn beperkt tot een soort ‘caravan’ die dienst doet als supermarktje.

Het project in 2010 was geheel gericht op kinderen van deze school. Kinderen die toen niet mee konden/mochten hebben in dit project de kans gekregen om ook naar Nederland te komen..

De school is een typische Russische gebouw zoals in vele andere dorpen ook staan.

Verslagen en video

[gview file=”http://tsjernobyl-alphen.nl/wp-content/uploads/2017/04/2012_Verslag_Haalreis.pdf”]

[gview file=”http://tsjernobyl-alphen.nl/wp-content/uploads/2016/03/Verslag_Terugbrengen_2012.pdf”]