Het project 2018 is afgesloten. Tijdens de gastouderbijeenkomst is het project geevalueerd. Bijna iedereen was positief over dit project. Niet alleen het verblijf van het kind, juf of tolk in huis, maar ook de gehele organistaie rondom dit project. Na 10x organiseren staat er een goed draaiboek, maar blijven er ook nu punten over, om bij een volgend project mee te nemen. Financieel konden de kosten van 31.000 eur niet volledig gedekt worden. Gelukkig beschikt de Stichting over reserves.

Namens het Bestuur: iedereen hartelijk dank voor de medewerking. Op naar het project 2020!