Erna de Moedt, Marianne Bosch en Pim Teeuwisse hebben namens het Bestuur de groep van 25 kinderen, juf en tolk opgehaald in Maleiki. Onderweg zijn ze langs de school van het project 2014 en 2016 gegaan. Daar hebben ze de kinderen, juf en schooldirecteur weer gezien. Het weerzien met de kinderen (en dus zien hoe ze gegroeid zijn en hoe ze met plezier terugkijken op Nederland) en het afgeven van brieven en kleine pakketjes is altijd een feest voor zowel de ‘halers’ als de kinderen zelf.

De reis was, vooral door het uitzonderlijke Russische winterweek, weer heel bijzonder. Het verslag van deze reis is beschikbaar.