[us_page_title description=”1″ font_size=”1.8rem” inline=”1″]
  1. Home
  2. chevron_right
  3. Wie zijn wij?
Wie zijn wij?

De Stichting Tsjernobyl Kinderen Alphen aan den Rijn bestaat uit een grote groep vrijwilligers. Zij heeft als doel het tijdelijk opvangen en begeleiden van kinderen uit de door de Tsjernobyl-ramp getroffen gebieden in gastgezinnen.  ‘Om het jaar’ biedt de Stichting Tsjernobyl Kinderen Alphen aan den Rijn een thuis voor kinderen (7-10 jaar) uit de door de Tsjernobyl-ramp (1986) getroffen gebieden in Wit-Rusland. Dit ’thuis’ is voor een periode van 8 aaneengesloten weken bij een gastgezin in de Alphen aan den Rijn e.o. Ieder project wordt een nieuwe groep kinderen uitgenodigd.

Het verblijf in een totaal andere omgeving heeft een positief effect op de gezondheid van het kind. Gedurende deze 8 weken volgen de kinderen een normaal schoolprogramma o.l.v. een eigen Wit-Russische juf en worden tal van culturele en sportieve activiteiten georganiseerd zoals excursies, zwemmen, spelletjes ochtend etc. Daarnaast vindt een medische controle plaats zoals gebits- en oogcontrole.

Door contacten met de gebieden te proberen te onderhouden, streeft de Stichting ernaar om een langdurige maatschappelijke uitwisseling op te bouwen.

Organisatie

De Stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Het voltallige bestuur geniet geen beloning.

Gastgezinnen bieden een onderdak aan de kinderen, juf en tolk.

Om het project goed te organiseren is een Stichtingsbestuur aangesteld. Het bestuur bestaat uit 7 leden. Naast het bestuur zijn er tal van vrijwilligers die het verblijf van de groep kinderen tot een succes maken:

  • tolken, die de gastouders ondersteunen in de communicatie met het gastkind;
  • gastouders die naast de opvang van een kind/juf of tolk ook activiteiten mee helpen organiseren;

Het bestuur heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze persoon fungeert onafhankelijk als intermediair tussen gastfamilies en het bestuur. Klik hier voor de taakomschrijving.

Veel particulieren, stichtingen en gezondheidsdiensten werken belangeloos mee bij activiteiten. De koepel van Alphense Basisscholen stelt gedurende het verblijf in Alphen aan den Rijn een leslokaal ter beschikking waar de groep kinderen o.l.v. hun eigen juf lessen volgen.

Financieel wordt de Stichting ondersteund door giften van particulieren, kerkgenootschappen, bedrijven en stichtingen. Zij worden beschouwd als ‘vrienden van de Stichting’.

Doelgroep

Bewust kiest de Stichting voor kinderen uit de dorpen op het platteland in de besmette gebieden van Wit-Rusland. Overheidssteun naar deze gebieden ligt achter bij de steun aan de steden. De Stichting probeert te sturen in de keuze voor een dorp die niet eerder door een andere organisatie zijn benaderd voor een soortgelijk project. Hoewel het project een ‘welzijnsproject’ is, moeten de kinderen het reguliere Wit-Russische onderwijs blijven volgen gedurende het verblijf van 8 weken. De kinderen zitten allen in de onderbouw van het basisonderwijs. Zij zitten in de leeftijd tussen 7 en 11 jaar. De groepsgrootte is maximaal 25 kinderen. Omdat de klasgrootte op de scholen in de dorpen laag is (soms maar 4 kinderen in de klas) is de groep van 25 kinderen een ‘mix’ van kinderen uit klassen uit soms verschillende dorpen. De kinderen kennen elkaar dus veelal niet vooraf allemaal.
Met de groep kinderen komt een Wit-Russische juf mee. Meestal is dit een juf die is verbonden aan de school uit het dorp. Dat maakt het project voor de kinderen en de juf extra bijzonder:

  • verblijf in een gastgezin in een vreemd land;
  • verblijf in een groep met soms onbekende kinderen;
  • les krijgen van een juf die de kinderen niet kent;
  • les krijgen in een klas van 25 kinderen met verschillend lesniveau;
  • les geven aan de een groep van 25 – veelal onbekende – kinderen.

Vanuit de Wit-Russische overheid is het verplicht dat er ook een Wit-Russische tolk mee komt die het project vanuit Wit-Rusland begeleid.

De gehele groep wordt gedurende de 8 weken ondergebracht in gastgezinnen in Alphen aan den Rijn e.o.